SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
4
1
5
7
8
0
Tin tức Thứ Ba, 25/01/2011, 08:50

Một số vấn đề về sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp

 

Giao ban công tác Tuyên giáo
 
       Ngày 30/3/2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) ra Chỉ thị số 10-CT/TW “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ” trong đó nêu ra 7 nội dung, biện pháp cơ bản để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ. Một trong những nội dung mới mà Chỉ thị 10 đề cập là vấn đề sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ; Chỉ thị nêu rõ: “Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, tùy điều kiện nhiệm vụ cụ thể, chi ủy cần lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất đạo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, trong thời gian qua, một số tổ chức cơ sở đã đảng triển khai sinh hoạt chuyên đề và bước đầu đem lại kết quả khá tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ. Tuy nhiên, việc triển khai sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ phần lớn còn hình thức, lúng túng trong tổ chức triển khai nên hiệu quả còn rất hạn chế. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân về nhận thức là nhiều tổ chức cơ sở đảng chưa hiểu rõ thế nào là sinh hoạt chuyên đề, trong khi đó các cấp ủy đảng cấp trên chưa có những hướng dẫn cụ thể về vấn đề này nên quá trình triển khai ở cơ sở không tránh khỏi sự lúng túng, thiếu tính thống nhất trong tổ chức triển khai ở các nơi. Với mong muốn nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt chuyên đề, trong bài viết này xin gợi mở một số vấn đề về sinh hoạt chuyên đề ở các tổ chức cơ sở đảng loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp để qua đó cùng trao đổi, làm rõ thêm vấn đề này.
 
       Đối với vấn đề sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ,Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Kon Tum lần thứ V đã đề ra mục tiêu: “Mỗi quý các tổ chức cơ sở đảng tổ chức một lần sinh hoạt chuyên đề”. Đây là một mục tiêu quan trọng, một chủ trương lớn, thể hiện sự quyết tâm rất cao của toàn Đảng bộ nhằm tạo ra sự chuyển biến mới trong sinh hoạt chi bộ. Tổ chức thực hiện chủ trương này là một nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phải nỗ lực cố gắng vượt bậc mới đáp ứng được yêu cầu đề ra.
 
       Để triển khai thực hiện chủ trương trên, cần phải thống nhất về nhận thức thế nào là sinh hoạt chuyên đề? Xung quanh vấn đề này còn có những nhận thức khác nhau. Có ý kiến cho rằng việc tổ chức học tập nghị quyết của Đảng; các đợt học tập chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hoặc những buổi họp phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước… ở các tổ chức cơ sở đảng là những cuộc sinh hoạt chuyên đề. Thực tế đây là những buổi sinh hoạt chính trị, không phải sinh hoạt chuyên đề. Để hiểu thế nào là sinh hoạt chuyên đề, cần phải hiểu đúng tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; theo đó, sinh hoạt chuyên đề là những cuộc sinh hoạt chi bộ nhằm thảo luận một, hoặc một vài vấn đề bức xúc đặt ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ, qua đó tìm ra những biện pháp cần tập trung sự lãnh đạo của chi bộ để giải quyết vấn đề bức xúc đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Khác với sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng là đánh giá toàn diện nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong tháng và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng tới theo quy định của Đảng (đối với chi bộ cơ quan thực hiện theo Quy định số 98-QĐ/TW, đối với chi bộ đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư), sinh hoạt chuyên đề chỉ đề ra và tập trung giải quyết một vài vấn đề bức xúc đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ. Tùy theo kết quả của sinh hoạt chuyên đề, chi bộ có thể ra nghị quyết, kết luận chuyên đề để tổ chức thực hiện; hoặc nếu trong sinh hoạt chuyên đề còn nhiều vấn đề phải cân nhắc, chưa thể kết luận thì người chủ trì sinh hoạt chuyên đề nên gợi mở một số vấn đề đảng viên tiếp tục nghiên cứu.
 
        Đối với chi bộ loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo còn đặt ra rất nhiều vấn đề cần phải làm rõ như: Việc cụ thể hóa nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị như thế nào để vừa đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, nhưng không trùng chéo với chức năng lãnh đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị? Vấn đề mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị như thế nào? Vấn đề nắm bắt tư tưởng và lãnh đạo công tác tư tưởng? Mối quan hệ giữa cấp ủy với ban chấp hành công đoàn, chi đoàn cơ quan, đơn vị như thế nào để phát huy vai trò lãnh đạo công tác đoàn thể của chi bộ nhưng không áp đặt nội dung hoạt động của đoàn thể? Vấn đề nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, nâng cao tính chiến đấu của đảng viên trong chi bộ? Vấn đề cụ thể hóa việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ… Hàng loạt những vấn đề nêu trên tưởng chừng như đã có những quy định rõ ràng của Trung ương và các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, cơ sở chỉ việc triển khai, không cần bàn cãi. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên lại không hề đơn giản chút nào, đòi hỏi cấp ủy cơ sở phải cụ thể hóa những quy định chung cho phù hợp với thực tế cơ quan, đơn vị mình, vừa bảo đảm nguyên tắc chung, vừa bảo đảm hiệu quả thực tế. Những vấn đề cụ thể này không thể trông chờ vào quy định, hướng dẫn của cấp trên mà cấp ủy cơ sở phải chủ động thông qua các sinh hoạt chuyên đề để phát huy trí tuệ của tập thể chi bộ, tìm ra những phương án tốt nhất để giải quyết. Tùy theo tính chất, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cấp ủy có thể lựa chọn những vấn đề bức xúc nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để đưa ra trao đổi, thảo luận làm rõ trong các sinh hoạt chuyên đề. Các cấp ủy cần chủ động tích cực tổ chức các sinh hoạt chuyên đề với nội dung và hình thức phù hợp với đặc điểm cơ quan, đơn vị mình, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của chi bộ trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đề ra.
 
Mạnh Hồng

Số lượt người xem: 5957 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm