SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
4
6
8
6
8
0
Tin tức Thứ Năm, 09/12/2010, 17:30

Tỉnh Kon Tum đạt 7/13 chỉ tiêu của Chương trình 135 giai đoạn II

Tỉnh Kon Tum có 51 xã, 36 thôn được đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II. Với tổng kinh phí đã thực hiện là 354.216 triệu đồng, từ năm 2006 đến năm 2010, các dự án thành phần đã đạt được một số kết quả nhất định.

 

Làng Kon Du, xã Măng Cành, huyện Kon Plông
Về hỗ trợ sản xuất, có 48.779 hộ được thụ hưởng. Trong đó, 15.867 lượt hộ được hỗ trợ giống cây trồng, 4.720 lượt hộ được hỗ trợ giống vật nuôi, 9.913 lượt hộ được hỗ trợ vật tư sản xuất… Từ nguồn kinh phí của dự án đã xây dựng được 96 mô hình sản xuất với 2.433 hộ tham gia. Thông qua việc hỗ trợ của dự án đã góp phần giải quyết việc làm cho người dân, thâm canh tăng vụ và phát triển các loại cây trồng hàng hoá, thực hiện các mô hình về sản xuất và chăn nuôi.
 
Về xây dựng cơ sở hạ tầng, ước tính đến 31/12/2010 hoàn thành và đưa vào sử dụng 696 công trình các loại, tăng so với năm 2006 là 581 công trình. Trong đó, 227 công trình giao thông, 106 công trình thuỷ lợi, 186 công trình trường học, 87 công trình nước sinh hoạt, 28 công trình diện, 04 công trình nhà văn hoá, 02 công trình trạm y tế…Các công trình sau khi hoàn thành bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng; cơ bản các công trình đều phát huy hiệu quả.
 
Đối với dự án đào tạo cán bộ cơ sở và công đồng, đã mở được 223 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 13.118 lượt cán bộ xã, thôn và cộng đồng. Qua tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác quản lý thực hiện Chương trình 135 như nghiệp vụ tài chính, quản lý đầu tư, công tác đấu thầu, lập kế hoạch, công tác tuyên truyền vận động xoá đói giảm nghèo, phát triển sản xuất…
 
Thực hiện chính sách hỗ trợ, cải thiện các dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân, đã có 65.152 lượt học sinh con hộ nghèo được hỗ trợ với kinh phí 52.944 triệu đồng; 12.741 hộ được hỗ trợ cải thiện vệ sinh môi trường với kinh phí 12.741 triệu đồng; nhân dân trong vùng được tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; được cung cấp tài liệu, trợ giúp pháp lý liên quan đến lợi ích của địa pgương, gia đình, cá nhân…
 
Qua kết quả thực hiện, theo mục tiêu tại Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến cuối năm 2010 các xã của tỉnh Kon Tum được đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II chỉ đạt được 7/13 chỉ tiêu. Đó là: Tỷ lệ xã có đường giao thông cho xe cơ giới (92,2%); tỷ lệ xã có công trình thuỷ lợi (94,2%); tỷ lệ thôn có điện (97%); tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (80,7%); tỷ lệ hộ được sử dụng điện (95,4%); tỷ lệ học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi đến trường (95%); tỷ lệ hộ có hố trí kợp vệ sinh (52,5%).
 
Theo rà soát của các huyện, thành phố, đến cuối năm 2010 chưa có xã nào thoát khỏi Chương trình 135.
 
Nguyễn Phan

Số lượt người xem: 1883 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm