SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
1
0
1
1
8
6
Tin tức Thứ Hai, 21/01/2013, 09:30

Hướng dẫn thực hiện nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 10 tháng 01 năm 2013, Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 

Bác Hồ đi thăm cơ sở - Ảnh tư liệu
Mục đích, yêu cầu: Đề cao tinh thần tự giác, nêu gương, trung thực, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thông báo công khai kết quả nêu gương trước chi bộ, cơ quan, đơn vị hoặc thôn, tổ dân phố; qua đó, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị; Kết hợp việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây là giải pháp hàng đầu trong nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm triển khai có hiệu quả NQTW 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
 
Nội dung nêu gương: Căn cứ chương trình thực hiện chuyên đề hằng năm của chi bộ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chuẩn mực đạo đức của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và 7 nội dung được nêu tại Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6- 2012 của Ban Bí thư Trung ương (cụ thể: vể tư tưởng chính trị; về đạo đức, lối sống, tác phong; về tự phê bình phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tồ chức kỷ luật; về đoàn kết nội bộ), tùy vào vị trí công tác của bản thân, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp lựa chọn nội dung để đăng ký và gương mẫu thực hiện.
 
Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Hướng dẫn này bao gồm các chức danh sau: Đối với hệ thống tổ chức đảng từ tỉnh đến các tổ chức cơ sở đảng gồm: Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT của TCCSĐ trở lên; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cấp huyện trở lên; Trưởng và phó phòng, đơn vị tương đương của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trở lên; Ủy viên Ủy ban kiểm tra cấp ủy huyện trở lên; Đối với hệ thống cơ quan chính quyền từ tỉnh đến cơ sở gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trở lên; Trưởng, phó phòng, ban và tương đương từ cấp huyện trở lên; Đối với lực lượng vũ trang: Trong lực lượng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh gồm cán bộ cấp đội trưởng và tương đương trở lên. Trong lực lượng Quân sự tỉnh gồm cán bộ cấp đại đội trở lên; Đối với đơn vị sự nghiệp cấp huyện, tỉnh gồm: Trưởng, phó phòng trở lên; Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể gồm: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể cấp xã trở lên; Đối với doanh nghiệp gồm: Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên; giám đốc.
 
Thời gian và trình tự đăng ký: Việc đăng ký nội dung nêu gương được tiến hành vào dịp tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm ở chi bộ; Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp viết bản đăng ký gửi cấp ủy, chi bộ nơi công tác, sinh hoạt để chi bộ theo dõi, giám sát, giúp đỡ.
 
Vào tháng 11 hằng năm, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp báo cáo kết quả thực hiện những nội dung nêu gương đã đăng ký trước chi bộ.
 
Đặng Nga (tổng hợp)

Số lượt người xem: 2280 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm