SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
0
8
7
8
7
6

 ‭ (Đã ẩn) ‬TRANG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 ‭ (Đã ẩn) ‬Lạc Việt - Tin Tức - Menu tin tức

Sở - Huyện Thứ Sáu, 09/07/2010, 10:45

Huyện Kon Rẫy

 

HUYỆN KON RẪY TỪNG BƯỚC VƯƠN LÊN

Kon Rẫy là huyện miền núi cao, nằm ở phía đông tỉnh Kon Tum, được thành lập trên cơ sở các xã tách ra từ huyện Kon Plông (cũ) theo Nghị định số 14/NĐ-CP ngày 31-1-2001 của Thủ tướng Chính phủ.

- Diện tích: 911,35 km2
 
- Dân số: 22.596 người
 
- Đơn vị hành chính: 6 xã, 01 thị trấn
 
   Niên giám thống kê năm 2009.
Nằm trên trục quốc lộ 24 nối từ thành phố Kon Tum đi Quảng Ngãi, mạch giao thông khá quan trọng nối phía bắc Tây
Nguyên với các tỉnh đồng bằng, huyện Kon Rẫy cách thành phố Kon Tum 40 km về phía đông bắc, cách khu công nghiệp và cảng biển Dung Quất 185 km về phía đông nam. Với mật độ che phủ của rừng khá cao, hệ thống sông, suối khá phong phú, Kon Rẫy không những giàu tiềm năng du lịch sinh thái và xây dựng các công trình thuỷ điện mà còn giữ vai trò rất quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái. Đất rộng, khá phì nhiêu, phù hợp cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp như: lúa, ngô, sắn, cà phê, cao su, vùng nguyên liệu giấy,... Nhân dân Kon Rẫy luôn đoàn kết, một lòng theo Đảng, dũng cảm, kiên cường trong đấu tranh giải phóng quê hương, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. Những lợi thế về tự nhiên và truyền thống tốt đẹp của quê hương Kon Rẫy là nền tảng cơ bản để địa phương vươn lên trở thành huyện khá của tỉnh Kon Tum. 

Nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế và khó khăn của một huyện mới thành lập, Đảng bộ huyện xác định: Kon Rẫy sẽ tập trung thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà trước hết là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành các vùng nguyên liệu giấy, mía, cao su, trồng lúa, ngô lai, sắn; gắn với phát triển ngành công nghiệp chế biến. Đồng thời, Kon Rẫy cũng tăng cường phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm, đưa giống cây, con có năng suất cao vào sản xuất. Khuyến khích phát triển các mô hình trang trại vừa và nhỏ. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (điện, đường, trường, trạm).
 
Cầu treo Kon Rẫy.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, Kon Rẫy đã giành được những kết quả khả quan. GDP tăng trưởng bình quân trên 10%/năm. Trong cơ cấu kinh tế của huyện, nông nghiệp được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn tương đối phù hợp với xu thế và tốc độ chuyển dịch của ngành nông nghiệp tỉnh. Trình độ, kỹ thuật thâm canh lúa nước, trồng cây công nghiệp ngày một tăng lên, mở ra triển vọng phát triển và mở rộng quy mô vùng chuyên canh lúa nước và cây công nghiệp.
 
Là huyện có số đồng bào dân tộc bản địa chiếm tỷ lệ tương đối cao, Kon Rẫy có nền văn hoá cổ truyền đa dạng, phong phú, đặc trưng cho bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Nguyên. Trong thời gian tới Kon Rẫy tiếp tục phát huy nội lực, nhất là khai thác tiềm năng đất xây dựng, đất nông nghiệp dọc quốc lộ 24, tranh thủ tối đa các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội miền núi, phát huy các tiềm năng, lợi thế trong hợp tác và thu hút đầu tư.
  
Phát huy mọi lợi thế và tiềm năng để hình thành một số vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung với quy mô thích hợp, phát triển mạnh dịch vụ hỗ trợ nhằm tạo ra khối lượng nông - lâm sản hàng hoá có giá trị kinh tế cao.
 
Thay đổi cơ cấu đầu tư theo vùng, tạo điều kiện và ưu tiên khuyến khích những tiểu vùng có lợi thế nhất để vừa làm mẫu, động lực thúc đẩy các tiểu vùng khác, vừa phát huy tối đa lợi thế tự nhiên, tạo ra các sản phẩm có giá trị cạnh tranh cao.
 
Đầu tư thâm canh, sử dụng có hiệu quả diện tích đất trồng lúa nước hiện có. Tăng cường đầu tư cho các công trình thuỷ lợi để mở rộng diện tích lúa nước. Tập trung ưu tiên phát triển chăn nuôi bò đàn lấy thịt theo hướng chuyển đổi từ chăn nuôi tự cung tự cấp sang chăn nuôi hàng hoá; phát triển nghề chăn nuôi bò trong các nông hộ, các thành phần kinh tế, nhằm nhanh chóng phát triển cả về số lượng và chất lượng.   
 
 
Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn, bao gồm kinh tế nông - lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống để giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tiến tới sự phát triển bền vững sau năm 2010.
 
  
 
BỘ MÁY TỔ CHỨC HĐND-UBND HUYỆN KON RẪY
 
Địa chỉ:
Thôn 2, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, Kon Tum.
Điện thoại: 0603.824.126
Fax: 0603.825.251
Email:
 
I. Thường trực HĐND huyện:
 
1. Ông Lê Văn Cương; Chức danh : Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.234; Di động: 0913.475.039.
 
2. Bà Đinh Thị Mỹ Hảo; Chức danh : UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.127; Di động: 0167.371.9137.
 
3. Ông Đinh Kim Hồng; Chức danh: Ủy viên Thường trực HĐND huyện.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.157; Di động: 0918.299.128.
 
II. Thường trực UBND huyện:
 
1. Ông A Brao Bim; Chức danh : Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.121; Di động: 0979.444.463.
 
2. Ông A Nhơn; Chức danh : UVTV, Phó chủ tịch UBND huyện.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.132; Di động: 0905442.209.
- Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế.
 
3. Ông Nguyễn Văn Tân; Chức danh : Phó chủ tịch UBND huyện.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.168; Di động: 0905.146.101.
- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa – Xã hội.
 
III. Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện:
 
1. Thanh tra huyện:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết kiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và chống chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
           
Chánh thanh tra: Bà  Bùi Thị Khương;
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.001; di động: 0976.428.759.
 
Phó Chánh thanh tra: Ông Cao Xuân Tân.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.001; di động: 0906.575.778.
 
2. Văn phòng HĐND-UBND huyện:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động UBND huyện; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND huyện, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND-UBND.
 
Phó Chánh Văn phòng (Phụ trách): Nguyễn Xuân Trung.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.198; di động: 0905.795.995.
 
Phó Chánh Văn phòng: Cao Long Sương.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.054; di động: 0905.316.727.
 
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
 
Trưởng phòng: Ông Phan Duy Huynh.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.124; di động: 0914.157.767
 
4. Phòng Nội vụ:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ, văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Tuyết.
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.471; di động: 0982.218.639
 
5. Phòng Tư pháp
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
 
Trưởng phòng: Bà  Y Lan
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.140; di động: 0165.206.0295
 
Phó trưởng phòng: Ông Trần Minh Tiến
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.140; di động: 0987.142.929
 
6. Phòng Tài nguyên & Môi trường:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ.
 
Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Quang
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.177; di động: 0986.366.347
 
Phó trưởng phòng: Ông Đào Thanh Sang
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.177; di động: 0983.687.000
 
7. Phòng Lao động – Thương binh và xã hội:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
 
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tuất
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.128; di động: 0914.222.852
 
Phó trưởng phòng: Ông Trấn Bá Thuấn
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.128; di động: 0950.242.979
 
Phó trưởng phòng: Ông Đinh Trường An
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.128; di động: 0903.525.589
 
8. Phòng Văn hoá – Thông tin:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin; hạ tầng thông tin; phát thanh, báo chí, xuất bản.
 
Phó trưởng phòng:  Ông  Trần Minh Quang
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.166; di động: 0905.593.598
 
9. Phòng Giáo dục & Đào tạo:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
 
Trưởng phòng:  Ông  Nguyễn Thiện
- Điện thoại cơ quan: 0606.295.225; di động: 0914.699.072
 
Phó trưởng phòng:  Ông  Đặng Nhẫn
- Điện thoại cơ quan: 0606.296.412; di động: 0982.258.755
 
10. Phòng Y tế:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
Trưởng phòng: (Ông) Biện Độ Kim
- Điện thoại cơ quan: 0602.218.239; di động: 0982.557.126
 
11. Phòng Nông nghiệp & PTNT:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư gắn với ngành nghề, làng nghề, làng nghề nông thôn; các chương trình mục tiêu quốc gia.
 
Trưởng phòng:  Ông  Võ Văn Lương
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.189; di động: 0914.080.157
 
Phó trưởng phòng:  Ông Đặng Giã
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.189; di động: 0950.269.366
 
Phó trưởng phòng: Ông  Lê Xuân Tư
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.189; di động: 0914.030.216
 
12. Phòng Công thương:
Chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mai; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).
 
Trưởng phòng:  Ông  Nguyễn Văn Thủy
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.137; di động: 0905.273.602
 
Phó trưởng phòng:  Bà  Phạm Thị Ngọc Hà
- Điện thoại cơ quan: 0603.824.448; di động: 0914.470.819

Số lượt người xem: 23286 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm