SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
4
6
8
6
8
2

Viện Kiểm sát nhân dân

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
          
 Địa chỉ:
190 - Trần Phú - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.864802
 Fax:
 0603.862975
 Email:
 vkskontum@vksndtc.gov.vn
 
            Chức năng nhiệm vụ :
            Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
 

 

Cơ cấu tổ chức bộ máyLãnh đạo đơn vị :
      * Phó viện trưởng : Ông A Quỳnh
           Điện thoại : 0603 862 033.
 
     * Phó viện trưởng: Ông Huỳnh Văn Phước
      Điện thoại : 0603 862 972.
     * Phó viện trưởng : Ông  Phan Minh Cự
      Điện thoại : 0603 910 481.
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm