SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
2
8
0
4
9
0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 Địa chỉ:
 125 B - Trần Phú - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.862320
 Fax:
 0603.862493
 Email:

 THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH : 

- Chủ tịch UBND tỉnh : Ông Đào Xuân Quí
   Điện thoại : 0603.861425.
   Email : 
  
- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh : Ông Nguyễn Hữu Hải
  Điện thoại: 0603.862243
  Email:
   
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh : Ông Nguyễn Đức Tuy
  Điện thoại : 0603.862522.
  Email : 
 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh : Ông Lại Xuân Lâm
  Điện thoại : 0603.861425.
  Email :
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm