SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
7
5
9
4
5
0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 Địa chỉ:
 125 B - Trần Phú - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
 Điện thoại:
 0603.862320
 Fax:
 0603.862493
 Email:

 

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH : 

Chủ tịch UBND tỉnh : Ông Đào Xuân Quí
Điện thoại : 060.3862.243
Di động: 0983.058.900
            daoxuanqui@gmail.com
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh : Ông Nguyễn Hữu Hải
Điện thoại: 060.3700.345
Di động: 0964.708.888
           haikt1958@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND tỉnh : Ông Nguyễn Đức Tuy
Điện thoại : 060.3913.598.
Di động: 0903.516.985
            tuynguyenduc@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND tỉnh : Ông Lại Xuân Lâm
Điện thoại : 060.3861.425.
Di động: 0913.204.561
            lamthanhnien@gmail.com
Phó Chủ tịch UBND tỉnh : Bà Trần Thị Nga
Điện thoại : 060.3862.224
Di động: 0913.419.377

 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm