SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
6
9
2
4
0
8
7

Sở Y tế

SỞ Y TẾ

 Địa chỉ:  71 - Phan Đình Phùng - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:  060 3.862351
 Fax:  060 3.863048 - 060 3.861507
 Email:  syt@kontum.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế; các dịch vụ công thuộc ngành Y tế; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.


CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY 

 Lãnh đạo Sở Y tế:

1. Quyền giám đốc:
a) Họ và tên: Nguyễn Thị Ven
b) Điện thoại: 060.3915892
d) Lĩnh vực phụ trách:
- Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung về tổ chức và hoạt động của ngành Y tế tỉnh Kon Tum.
- Chủ trì việc tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đường lối, chủ trương, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Chính phủ; Nghị quyết của Tỉnh đảng bộ, Nghị quyết của HĐND-UBND tỉnh và của Bộ Y tế;
- Kiêm Giám đốc Ban Quản lý các Dự án: Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây nguyên (gọi tắt là dự án HEMA); Dự án Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm do Ga Vi tài trợ (gọi tắt là dự án GA VI); Dự án Tăng cường năng lực trong công tác lập, thực hiện kế hoạch và cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản tại tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Dự án Kon Tum - Liên hiệp quốc) thuộc Sở Y tế theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Trực tiếp chỉ đạo các công tác sau đây:
    + Công tác mặt trận, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban An toàn giao thông, Ban quân - dân y, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo phòng chống cúm A (H5N1) và cúm A (H1N1), Ban chỉ huy dân quân tự vệ;
    + Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy;
    + Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ trung cao tỉnh; công tác phòng chống HIV/AIDS;- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sau: Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô và Trung tâm Y tế TP. Kon Tum; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực ngọc Hồi, Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khoẻ, Trường Trung học Y tế;  Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở và Ban Quản lý xây dựng cơ bản Sở Y tế.
               
2. Phó giám đốc  
a) Họ và tên: Bế Ngọc Hoàn
b) Điện thoại: 060.3861758
c) Email: bnhoan.syt@kontum.gov.vn
d) Lĩnh vực phụ trách:
- Giúp Giám đốc Sở Y tế theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các công tác sau đây:
    + Công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
    + Công tác hành nghề y dược tư nhân, phòng chống các bệnh xã hội, sốt rét, kiểm dịch y tế, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thi đua khen thưởng, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, công tác dự bị động viên, kết hợp quân dân y, phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, công tác dân quân tự vệ, xây dựng mô hình điện tử và tủ sách pháp luật, công tác Hội y học cổ truyền, Hội Y Dược học, Chữ thập đỏ và công tác vận động quần chúng thực hiện Nghị quyết 04/TU;
    + Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét tỉnh Kon Tum; Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Tây nguyên (gọi tắt là Dự án ADB) thuộc Sở Y tế theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sau: Trung tâm Y tế các huyện: Sa Thầy, Kon Rẫy và Kon Plong; Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng tỉnh; Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh; Trung tâm Kiểm dịch y tế tỉnh; phòng Nghiệp vụ Y, phòng Nghiệp vụ Dược và Văn phòng Sở Y tế.
                               
3. Phó giám đốc
a) Họ và tên: Lê Nam Khánh
b) Điện thoại: 060.3866161
d) Lĩnh vực phụ trách:
- Kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo quy định và phân cấp của Sở Y tế.
- Giúp Giám đốc Sở Y tế theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các công tác sau đây:
    + Công tác kiểm nghiệm;
    + Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản;
    + Công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;
    + Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế.
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sau: Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông; Trung tâm Kiểm nghiệm; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành phố.
 
4. Phó giám đốc:
a) Họ và tên: Nguyễn Đình Tý
b) Điện thoại: 060.3862571
d) Lĩnh vực phụ trách:
- Chuyên trách Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo quy định và theo phân cấp của Sở Y tế.
- Giúp Giám đốc Sở Y tế theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các công tác điều dưỡng (Hội điều dưỡng tỉnh).
- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị sau: Hội Điều dưỡng tỉnh, phòng Giám định pháp y./.
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm