SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
0
5
9

Sở Y tế

SỞ Y TẾ

 Địa chỉ:  71 - Phan Đình Phùng - Thị Xã Kon Tum
 Điện thoại:  060 3.862351
 Fax:  060 3.863048 - 060 3.861507
 Email:  syt@kontum.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ:

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế; các dịch vụ công thuộc ngành Y tế; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm