SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
0
1
2
Dự án đang triển khai 
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 13
Tên dự ánTổng vốn đầu tưĐịa điểmChủ đầu tưThời điểm khởi công
Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14C đoạn Km 0 – Km 106+800, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ842,670 tỷ đồng
Quốc lộ 14C đoạn Km 0 – Km 106+800
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon TumQuý I/2011
Tuyến tránh đoạn Km 14+280 - Km 15+394,29 thuộc dốc Văn Loan TL 67810,109 tỷ đồng

Đoạn Km 14+280 - Km 15+394,29 thuộc dốc Văn Loan TL 678

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon TumNăm 2010
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn Km 165+057 – Km 168+454, nguồn vốn ứng trước ngân sách nhà nước130,609 tỷ đồng
Quốc lộ 24 đoạn Km 165+057 – Km 168+454
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon TumNăm 2010
Đường Đăk Côi - Đăk Pxi192,749 tỷ đồng
Đăk Côi – Đăk Pxi (đoạn Km 0 – Km 39+060)
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon TumNăm 2010
Đường giao thông Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh1.364,038 tỷ đồng

Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon TumNăm 2009
Dự án giao rừng cho thuê rừng37.8 tỷ đồng
Toàn tỉnh
Chi cục Kiểm lâm tỉnhNăm 2009
Đập dâng nước Ya Mô, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ20.5 tỷ đồng

Xã MoRay, huyện Sa Thầy

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônNăm 2009
Kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô, nguồn vốn TW hỗ trợ có mục tiêu93.0 tỷ đồng
Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônNăm 2009
Kè chống sạt lở bờ sông Đăk Pne102.5 tỷ đồng
Thị trấn Đăk Tân, huyện Kon Rẫy 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônNăm 2009
Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ128.4 tỷ đồng
Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônNăm 2008
Hồ chứa nước Đăk Trang, nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ 49.4 tỷ đồng
Xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônNăm 2008
Dự án nâng cao năng lực PCCCR15.1 tỷ đồng
Toàn tỉnh
Chi cục Kiểm lâm tỉnhNăm 2007
Kè chống sạt lở bờ sông ĐăkBla, nguồn vốn TW hỗ trợ có mục tiêu154.6 tỷ đồng
Thành phố Kon Tum
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônNăm 2005
Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Tìm kiếm