SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
8
9
9
4
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Hai, 19/12/2011, 07:00

Học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ phải thể hiện bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vừa qua Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã Quyết định ban hành bản Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

 

Theo đó, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu thực hiện các nội dung chủ yếu sau đây:

Cán bộ, công nhân viên chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định, quy tắc ứng xử của cơ quan và nơi cư trú. Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội thực dụng; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum.
 
Nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hết lòng, hết sức phấn đấu phụng sự cho lợi ích chung của Đảng, của Tổ quốc và của dân tộc. Nâng cao vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường sự đồng thuận xã hội; phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc được phân công. Luôn luôn có tinh thần học hỏi, nghiên cứu, đề xuất và vận dụng sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 
Nâng cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cá nhân. Vận động, tổ chức để quần chúng nhân dân tham gia thực hiện việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvà động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng; chính quyền trong sạch, vững mạnh; Gắn chặt việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thể hiện qua những hành động cụ thể, thiết thực. Có phong cách dân vận tốt, nói đi đôi với làm; gần gũi với dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân; gương mẫu rèn luyện đạo đức, giáo dục thế hệ trẻ.
 
Có ý thức xây dựng, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội, thực hiện nghiêm túc chế độ phê bình và tự phê bình. Thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp. Quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, sai trái, lệch lạc, bảo thủ, trì trệ, gây mất đoàn kết nội bộ. Chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa cá nhân hẹp hòi. Chống bệnh quan liêu, hình thức, không dám nói thẳng, nói thật; phát huy tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
 
Phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự cường; đồng thời tôn trọng độc lập chủ quyền của các nước láng giềng khi được giao nhiệm vụ quan hệ đối ngoại nhân dân, tăng cường mở rộng tình đoàn kết hữu nghị với bạn bè quốc tế, hợp tác cùng có lợi, phấn đấu vì hoà bình, phát triển. Chống chiến tranh, đói nghèo, chống các âm mưu diễn biến hoà bình, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc.
 
Xuất phát từ những nội dung cụ thể trên, mỗi người chúng ta cần tiếp tục học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ ứng xử với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp... Tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Cần coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cần có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.
 
Ðể việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác, bản thân mỗi con người của chúng ta phải tự mình luôn phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức cách mạng. Như Bác đã dạy, sống phải gương mẫu, không ngừng học tập nâng cao kiến thức mới, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ra sức giáo dục con cháu, người thân trong gia đình và vận động nhân dân sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật, mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí; tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng xã hội, góp phần xây dựng Ðảng, Nhà nước Mặt trận và các Ðoàn thể trong sạch, vững mạnh, để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; tiến tới xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và tiến bộ./.
 
NGUYỄN ĐĂNG BÌNH

Số lượt người xem: 5231 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm