SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
2
6
8
6
9
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Thứ Năm, 05/07/2012, 14:30

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 06 tháng đầu năm 2012

Để đảm bảo sự chặt chẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đầu năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Kế hoạch số 16-KH/TU về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh năm 2012”; Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để giúp cơ sở triển khai kế hoạch. Ủy ban nhân dân tỉnh, UBMTTQVN, các đoàn thể tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai theo hướng dẫn của cấp trên. Nhằm rút kinh nghiệm, tìm ra các mô hình hay, điển hình làm tốt để chỉ đạo nhân rộng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Huyện ủy Đăk Hà, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo điểm; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng chọn ra các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc làm công tác chỉ đạo điểm. Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo các chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền với những hình thức phù hợp điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát thực hiện trog 6 tháng đầu năm cũng được chú trọng. Bộ phận giúp việc đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa phương, đơn vị; 11/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra việc triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các cơ sở đảng trực thuộc.

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo đúng quy trình, nội dung, thu được những kết quả nhất định, cụ thể: Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2012 và các tác phẩm của Bác tại địa phương, đơn vị mình. Đến nay, hầu hết các chi bộ, đảng bộ đã xây dựng kế hoạch, triển khai việc học tập và cho cán bộ, đảng viên làm bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát lại các chuẩn mực đạo đức đã có, bổ sung, xây dựng thành chuẩn mực đạo đức mới theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với từng ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã được các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đưa vào sinh hoạt thường xuyên, liên tục. Nhiều địa phương, đơn vị hàng tháng tổ chức trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan từ 01 đến 02 nội dung của chuyên đề năm 2012 và trích nội dung của 3 tác phẩm của Bác, liên hệ với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị mình để thực hiện. Ngành giáo dục lồng ghép vào các môn học giáo dục công dân, chính trị, hoạt động ngoại khoá để chuyển tải nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến các em học sinh, sinh viên; Tỉnh đoàn chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào dự thảo nghị quyết đại hội Đoàn các cấp để có những chủ trương, giải pháp và cụ thể hoá trong chương trình hành động thực hiện… Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chất lượng sinh hoạt chi bộ và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên; phong trào làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ tiếp tục được phát huy với những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên như: thực hành tiết kiệm chi tiêu của công; bảo vệ tài sản tập thể, tài sản Nhà nước; cán bộ gần dân, sát dân, hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất… Nhiều phong trào thi đua trong phụ nữ, thanh thiếu niên nhi đồng, học sinh, sinh viên và lực lượng vũ trang được phát triển nhân rộng và phát huy hiệu quả. Sự chuyển biến đó đã có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2012.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nơi còn chậm so với yêu cầu kế hoạch; chưa chủ động và thiếu tính sáng tạo. Một số địa phương, đơn vị triển khai còn lúng túng, chưa đảm bảo nội dung, quy trình. Công tác tuyên truyền chưa được đẩy mạnh thường xuyên, liên tục; hiệu quả chưa cao, sức lan toả chưa rộng; chưa kịp thời phát hiện, giới thiệu các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để biểu dương và nhân rộng./.
 
Bài, ảnh: Hải Minh

Số lượt người xem: 5705 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm