SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
6
8
9
1
5
2
Chương trình hoạt động Thứ Hai, 26/07/2010, 19:35

Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
THƯỜNG TRỰC HĐND

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 07 /BC-HĐND
Kon Tum, ngày  04  tháng  06  năm 2010

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng
 đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010
của Hội đồng nhân dân tỉnh
 
      
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; trong 6 tháng đầu năm 2010 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện một số hoạt động sau:
 
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010:
 
1. Về tổ chức kỳ họp:
 
1.1 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã chủ tọa và tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề (từ ngày 30 đến ngày 31/3/2010). Kỳ họp thông qua 11 nghị quyết.
 
1.2 Tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp.
 
2. Hoạt động giám sát:
 
- Thực hiện chương trình giám sát năm 2010, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh (có báo cáo kết quả giám sát riêng).
Nhằm từng bước nâng cao chất lượng giám sát, trong chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2010, Thường trực Hội đồng nhân tỉnh đã có bước đổi mới trong việc triển khai, điều hòa thực hiện nhiệm vụ giám sát, cụ thể: thành lập 02 đoàn giám sát do Trưởng các Ban làm trưởng, phó đoàn giám sát tại các huyện, trong đó, mỗi Ban giám sát chuyên sâu vào những lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ riêng của từng Ban. Trên cơ sở kết quả giám sát thực tế tại các huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với một số sở, ban, ngành liên quan, làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh và ra thông báo kết luận.
 
3. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh ủy quyền:
 
Thực hiện khoản 1 điều 2 Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2005 về việc Hội đồng nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh xem xét quyết định những vấn đề cấp bách ngoài chương trình giữa 2 kỳ họp. Sau khi nhận các tờ trình, công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh trình, tùy theo từng lĩnh vực, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã chuyển các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến kết luận đối với các tờ trình, công văn đó. Trong 6 tháng đầu năm 2010, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có ý kiến kết luận đối với 14 văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình (có danh mục kèm theo).
 
4. Công tác điều hòa, phối hợp:
 
- Theo chức năng, nhiệm vụ của từng Ban, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã phân công các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết để trình bày tại kỳ họp chuyên đề và kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
- Phân công các Ban thực hiện một số nội dung giám sát trong 6 tháng đầu năm 2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Điều hoà phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dântỉnh như:
Ban Kinh tế- Ngân sách giám sát chuyên đề về tình hình sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ban Văn hoá- Xã hội giám sát tình hình đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng các cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em theo qui định của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 
Ban Pháp chế giám sát công tác quản lý và bảo vệ rừng của cơ quan kiểm lâm tại các huyện, thành phố.
 
Ban Dân tộc giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II.
 
5. Một số hoạt động khác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:
 
- Chủ trì thành công Hội nghị giao ban Quý I/2010. Ngoài việc đánh giá tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng quý I và nhiệm vụ quý II/2010, Hội nghị đã giành thời gian thảo luận chuyên đề về “Vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân đối với chất lượng quyết định của Hội đồng nhân dân”.
 
- Phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân theo qui chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Đoàn đại biểu quốc hội; đồng thời tham gia tiếp công dân với chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 
- Tiến hành tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dântỉnh khoá IX tại nơi ứng cử; tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
 
- Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh tham gia một số hoạt động khác như: Thăm và chúc tết một số tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Dần- năm 2010; dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dâncác tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây nguyên lần thứ 16; tham dự Đại hội các dân tộc thiểu số toàn quốc tổ chức tại Hà Nội; dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ tại Lào và Cam pu chia; dự Lễ khánh thành cột mốc 790 tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y – Phu Cưa; dự buổi làm việc của Thanh tra Chính phủ với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; tham gia đoàn lãnh đạo tỉnh thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và một số chức sắc Phật giáo tỉnh Kon Tum nhân dịp Lễ Phật đản – Phật lịch 2554 và An cư kiết hạ năm 2010; dự Hội nghị giao ban trực tuyến với Chính phủ; tham gia Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh đi thăm và chúc tết các tỉnh Nam Lào và tỉnh Ratanakiri – Campuchia; tham gia tiếp xúc cử tri cùng với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XII; tham dự kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XII…
 
6. Về công tác xem xét, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân:
 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi đến tại các buổi giao ban định kỳ vào thứ 5 hàng tuần.
 
Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý 23 đơn (gồm: 12 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo và 07 đơn kiến nghị, phản ánh). Qua theo dõi cho thấy việc tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn, thư của công dân đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. 
 
7. Về chuyên mục "Diễn đàn cử tri":
 
Trong 6 tháng đầu năm 2010, Báo Kon Tum và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thực hiện 24 chuyên mục “Diễn đàn cử tri” (Báo Kon Tum đăng tải 12 chuyên mục, Đài thanh - Truyền hình tỉnh phát sóng 12 chuyên mục), trong đó có các nội dung tiêu biểu như: Cần quan tâm đến điện thắp sáng của người dân ở xã Ya Chim, thành phố Kon Tum; khó khăn trong giao đất lâm trường cho nhân dân sản xuất ở huyện Đăk Tô; ý kiến của người dân đề nghị cần có biện pháp bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng trong dịp tết Nguyên Đán; cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến cử tri, khắc phục bất cập, sai phạm; “Vướng mắc khi thực hiện chương trình 167 trên địa bàn huyện Sa Thầy”; “Cần chấn chỉnh công tác quản lý khai thác kim loại sa khoáng trên địa bàn huyện ĐăkGlei”… 
 
Qua theo dõi cho thấy Chuyên mục Diễn đàn cử tri tiếp tục được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Báo Kon Tum duy trì đảm bảo chất lượng, chuyên mục đã có tác dụng tích cực trong việc chuyển tải thông tin, phản ánh những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm, các cơ quan chức năng đã kịp thời xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, được cử tri đồng tình ủng hộ.
 
II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010:
 
Trong 6 tháng cuối năm 2010, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung vào một số nội dung công tác trọng tâm sau đây:
 
1. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dântỉnh để báo cáo kết quả kỳ họp và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 để thông báo nội dung, thời gian kỳ họp; đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp và thảo luận các đề án, báo cáo trình kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
 
2. Về tổ chức kỳ họp:
 
- Chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
 
3. Về công tác giám sát:
 
- Giám sát chuyên đề về tình hình khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra.
 
- Phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề về việc thực thi pháp luật, chính sách tại địa phương và Nghị quyết của Quốc hội (theo kế hoạch các cơ quan của Quốc hội).
 
4. Tổ chức Hội nghị giao ban Quý III năm 2010giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.
 
5. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội duy trì thường xuyên lịch tiếp công dân theo quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với Đoàn đại biểu Quốc hội; đồng thời tham gia tiếp công dân với Chủ tịch Uỷ ban nhân dântỉnh.
6. Điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Ngoài việc tham gia đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiện vụ phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng năm 2010 tại các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành; thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình ra kỳ họp thứ 15 theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát một số lĩnh vực như:
 
Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 11/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ và phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007 - 2010; khảo sát và giám sát tình hình thực hiện thu, chi Ngân sách năm 2010 và quyết toán Ngân sách huyện, thành phố năm 2009.
 
Ban Văn hóa và Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị của BanVăn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-VHXH ngày 10/6/2008 về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách người cao tuổi, người tàn tật từ năm 2005 – 2007; Báo cáo số 29/BC-VHXH ngày 29/10/2008 về kết quả giám sát thực trạng thiết chế văn hóa cơ sở và công tác bảo vệ, tôn tạo, khai thác các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng đến năm 2008.
 
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007 và Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các xã trọng điểm đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác thi hành án dân sự tại cơ quan Thi hành án Dân sự các huyện, thành phố.
 
7. Chuẩn bị nội dung và tham gia Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây nguyên lần thứ 17 tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.
 
8. Chỉ đạo tốt việc thực hiện chuyên mục “Diễn đàn cử tri” trên Đài Phát thanh- Truyền hình và Báo Kon Tum; phát hành Thông tin Hội đồng nhân dân tỉnh từ số 65 đến số 67.
 
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.                                                                         

   Nơi nhận:   
- Uỷ ban thường vụ QH;
- HĐDT và các Uỷ ban của QH;
- Ban công tác Đại biểu của QH;
- Chính phủ;
- Vụ 3- VP Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy; 
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CV Phòng CTHĐ;
- Lưu: VT, CTHĐ (Hường).
 
TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH
KT. CHỦ TỊCH
 
 
 (Đã ký )
 
 
A Nhoi


Số lượt người xem: 7004 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Măng Đen vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam
Tìm kiếm