SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
2
3
1
4
7
5
Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 1989
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
98/QĐ-UBND02/03/2015V/v giải quyết khiếu nại của ông A Jar và bà Y Pưk, trú tại thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Lần hai)
05/2015/QĐ-UBND25/02/2015V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
91/QĐ-UBND11/02/2015V/v ban hành quy định tiêu chí quy mô cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
82/QĐ-UBND10/02/2015Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
81/QĐ-UBND09/02/2015V/v ban hành Phương án phòng, chống lụt bão, ứng phó với bão mạnh, siêu bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum
51/QĐ-UBND03/02/2015V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2014 (từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014)
03/2015/QĐ-UBND23/01/2015V/v đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng thành Bệnh viện phục hồi chức năng trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
02/2015/QĐ-UBND22/01/2015Ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư
34/QĐ-UBND21/01/2015Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
01/2015/QĐ-UBND12/01/2015V/v ban hành quy định một số nội dung về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum
87/2014/QĐ-UBND31/12/2014V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy
86/2014/QĐ-UBND31/12/2014V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà
85/2014/QĐ-UBND31/12/2014V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long
84/2014/QĐ-UBND31/12/2014V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô
83/2014/QĐ-UBND31/12/2014V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang
82/2014/QĐ-UBND31/12/2014V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông
81/2014/QĐ-UBND31/12/2014V/v tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham
80/2014/QĐ-UBND31/12/2014V/v tổ chức lại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh
79/2014/QĐ-UBND31/12/2014V/v ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
76/2014/QĐ-UBND29/12/2014 V/v sửa đổi Quyết định số 78/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối
  • Phóng sự 20 năm thành lập lại tỉnh Kon Tum
  • Kon Tum trên đường phát triển
Tìm kiếm