SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
6
2
8
3
0
Văn Bản Pháp Luật 
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 2005
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
15/2015/QĐ-UBND06/04/2015V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Nhoong
19/2015/QĐ-UBND06/04/2015V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà
18/2015/QĐ-UBND06/04/2015V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Kon Rẫy
17/2015/QĐ-UBND06/04/2015V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông
16/2015/QĐ-UBND06/04/2015V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Ang
14/2015/QĐ-UBND06/04/2015V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham
13/2015/QĐ-UBND06/04/2015V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Long
12/2015/QĐ-UBND06/04/2015V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Blô
11/2015/QĐ-UBND06/04/2015V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh
10/2015/QĐ-UBND31/03/2015V/v quy định hạn mức công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi
08/2015/QĐ-UBND27/03/2015V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra tỉnh Kon Tum
09/2015/QĐ-UBND27/03/2015V/v ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
07/2015/QĐ-UBND09/03/2015V/v sửa đổi, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum
139/QĐ-UBND09/03/2015V/v phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại địa phương năm 2015
126/QĐ-UBND05/03/2015V/v công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
98/QĐ-UBND02/03/2015V/v giải quyết khiếu nại của ông A Jar và bà Y Pưk, trú tại thôn Plei Đôn, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Lần hai)
05/2015/QĐ-UBND25/02/2015V/v sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
06/2015/QĐ-UBND25/02/2015V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và công tác tổ chức, cán bộ ở các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước tỉnh Kon Tum
91/QĐ-UBND11/02/2015V/v ban hành quy định tiêu chí quy mô cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
82/QĐ-UBND10/02/2015Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang đầu tiênTrang trước12Trang tiếp theoTrang cuối
  • Phóng sự 20 năm thành lập lại tỉnh Kon Tum
  • Kon Tum trên đường phát triển
Tìm kiếm