SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
2
2
6
8
7
9
Thông tin đấu giá Thứ Hai, 08/08/2011, 07:55

Thông báo bán đấu giá 02 chiếc xe máy chuyên dùng, 01 xe máy hai bánh nhãn hiệu DEAHAN và 16,249m3 gỗ nhóm I, III, IV, VI

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
TTDV BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 08 tháng 8 năm 2011 

BẢN NIÊM YẾT THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 
I. TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Kon Tum
 
- Địa chỉ: số 211, Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
 
II. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN LÔ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ:
 
1. Lô 1: Tài sản bán đấu giá: 02 chiếc xe máy chuyên dùng (xe bán thanh lý làm phế liệu, không đủ điều kiện đăng ký lưu hành) gồm:
 
+ Xe ban hiệu CARTER 12R; số khung: 13k1415; số máy: 2040; màu sơn: Vàng; năm đưa vào sử dụng: 2005 (xe không có giấy đăng ký);
 
+ Xe lu hiệu AVERLING-BARFORD; số khung: GN3733; số máy: LD33529U103037N; màu sơn: Vàng; năm đưa vào sử dụng: 2005 (xe không có giấy đăng ký).
 
Chi tiết có hồ sơ kèm theo. 
 
- Thời gian bán đấu giá: Lúc 08 giờ, ngày 26 tháng 8 năm 2011.
 
- Địa điểm bán đấu giá: Tại Phòng họp A1 - Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (số 258, đường Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
 
- Giá khởi điểm: 255.000.000 đồng (hai trăm năm mươi lăm triệu đồng y).
 
- Địa điểm trưng bày tài sản: tại Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, Km số 10, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.
 
- Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng chẵn); chuyển tiền đặt trước vào tài khoản số 040010289191 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, mở tại Ngân hàng SaComBank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
 
- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ; nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm.
 
2. Lô 2: Tài sản bán đấu giá: một xe máy hai bánh, nhãn hiệu DEAHAN biển số 82K4-7297 và 16,249m3 gỗ nhóm I, III, IV, VI
 
Trong đó:
 
+ Gỗ xẻ Hương, nhóm I gồm: 1,566m3;
 
+ Gỗ xẻ Giổi, nhóm III gồm: 1,026m3;
 
+ Gỗ xẻ Thông nàng, nhóm IV gồm: 2,408m3;
 
+ Gỗ xẻ Xoan đào, cáng lò, nhóm VI gồm: 8,074m3;
 
+ Gỗ tròn Hồng Tùng, nhóm IV gồm: 1,247m3;
 
+ Gỗ tròn Xoan đào, nhóm VI gồm: 1,941m3;
 
Chi tiết có hồ sơ kèm theo.
 
- Thời gian bán đấu giá: Lúc 08 giờ 00’, ngày 29 tháng 8 năm 2011.
 
- Địa điểm bán đấu giá: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (số 211, đường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum).
 
- Giá khởi điểm: 88.276.614đồng (tám mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi sáu ngàn, sáu trăm mười bốn đồng).
 
- Địa điểm trưng bày tài sản, tại: Kho bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
 
- Tiền đặt trước: 13.000.000đồng (mười ba triệu đồng chẵn); chuyển tiền đặt trước vào tài khoản số 040010289191 của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, mở tại Ngân hàng SaComBank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum.
 
- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/ bộ; nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm.
 
Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum, niêm yết thông báo bán đấu giá lô tài sản trên, để các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua tài sản, đến tại Văn phòng Trung tâm (Số 211 - Trần Hưng Đạo - Thành phố Kon Tum) làm thủ tục đăng ký mua tài sản và nộp tiền đặt trước từ ngày 08/8/2011 đến 16 giờ ngày 23/8/2011 (kể cả ngày thứ bảy). Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Văn phòng Trung tâm, số điện thoại: 0603.911.069./.

 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
THÁI VĂN NGỌC


Số lượt người xem: 1517 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày
Giới thiệu tỉnh Kon Tum

 

Tìm kiếm